Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-11

Strategi för avkopplingskondensationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Produktområdet Display and Reconnaissance i Stockholm/Järfälla ansvarar för utveckling av presentations- och spaningssystem för såväl flygplan JAS 39 Gripen som andra plattformar. Verksamheten omfattar displaysystem, videohantering, grafikgenerering, sensorpresentation, elektronisk karta samt presentationsfunktioner för radar- och flygdata information.
Inom gruppen Electronic Design - Video and Graphics inom produktenheten Sensor, Video and Display Systems designar vi bl a kretskort för de produkter vi ansvarar för. Korten är ofta bestyckade med FPGA, snabba minnen som DDR2, videokretsar, processorer, bildkomprimeringskretsar, DAC, ADC mm. På korten finns allt från parallell-bussar till snabba seriebussar som t ex SDI och PCI Express. Matningen till kretsarna på korten avkopplas enligt tillverkarens applikationsanvisningar kombinerat med den erfarenhet som finns inom gruppen. Vi gör även en del simuleringar med hjälp av HyperLynx.
Vi eftersträvar ett mer systematiskt och vetenskapligt angreppssätt för detta och söker ett kvantitativt mått på robustheten i våra designstrategier. Syftet är att få verskap om vi precis klarar kraven eller om vi överdimensionerar designen vilket gör att komponentkostnaden blir onödigt hög samtidigt som layout-arbetet blir svårare och dyrare.

Din roll
Detta examensarbete går ut på att föreslå en lösning som på bästa sätt adresserar ovan beskrivna problematik.
Examensarbetet består av följande moment:
- Inläsning
- Identifiera olika strategier för avkoppling
- Genomföra simuleringar med HyperLynx för några olika kort med olika realiseringar av avkopplingskondensatorer
- Praktiska prov/mätningar i labb på ett egenutvecklat grafikkort med hjälp av spektrumanalysator och oscilloskop.
- Slutsatser och föreslå rekommendationer
Vi söker en person som är utåtriktad, positiv och engagerad. Du har en god analytisk förmåga och kan arbeta självständigt inom givna ramar, utmanas av att lösa problem, att prestera resultat och nå uppsatta mål.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som:
- studerar till civilingenjör inom elektronik-/dataområdet
- har intresse av kretskortskonstruktion, mönsterkortsdesign och som har kunskaper inom analog elektronik

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Kontaktpersoner;
Anette Tjörneryd, HR
tfn: +46 8 580 85146
Magnus Claesson
tfn: +46 8 580 83919  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.