Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-08

Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problemdefinition:

Ett av Siemens ledande affärsområden heter idag industri och vi levererar ett urval av produkter, system, tjänster och Turn-key anläggningar till Svensk industri, deras underleverantörer och maskinbyggare.

Ett av våra mål är att öka automationsgraden inom industrin med fokus på ökad lönsamhet och bibehållen tillverkning i Sverige för våra kunder. Självklart har vi ett huvudmål att genom ökad lönsamhet och volymtillskott vara den ledande partnern inom alla verksamhetsområden inom Siemens.

Industrin i Sverige genomgår en löpande förändrings-process vilket också resulterar i en förändrad lokalisering, utbredning, tillverkningsprocess osv. Denna förändring möter vi som leverantör dagligen.

Det är viktigt att vi på ett tidigt stadium kan se verkligheten och med rätt faktaunderlag inför de strategiska beslut vi tar. Metoden skall kunna användas löpande av affärs-ledningen där den bildar ett beslutsunderlag i vår kontinuerliga effektiviseringsprocess på vår lokala marknad i Sverige.

Vi behöver därför ytterligare utveckla en metod för att genomlysa den Svenska marknaden från ett industriellt perspektiv.

Metoden skall vara en hjälp till att bedöma parametrar såsom:
- hur ser markanden ut
- vilken potential finns
- marknadsandelar
- produktmix
- osv.

Vår produktmix består i huvuddel av tre områden:
- Automationsproduketer (plc, dcs, hmi)
- Drifter (motorer, frekvensomriktare, servo)
- Lågspänningsprodukter (kontaktorer, motorskydd, maskinsäkerhet)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.