Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-21

Kompetensarbete i SMF (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett projekt som ?r inriktat p? att utreda och skapa underlag f?r unders?kningar kring ?kompetensarbete? i sm?- och medelstora f?retag (SMF).Kompetensarbete definieras h?r som en medveten process f?r att vidare- utveckla medarbetarnas kompetenser, f?r att kort- och l?ngsiktigt st?rka f?retagens konkurrenskraft.

Bakgrund:

Sm? och medelstora f?retag (SMFs) tvingas inte s?llan att fr?mst fokusera p? f?rs?ljning och produktion. L?ngsikta investeringar i att vidareutveckla medarbetarnas kompetens kan d?rf?r komma att hamna i andra rummet.

Utvecklingscentrum i Ljusdal driver projektet DELTA som ytterst syftar till att ?ka ?verg?ngarna till h?gre formella studier. Lika viktigt ?r dock kompetensutveckling i ett vidare perspektiv, dvs. b?de formell och yrkesm?ssig kompetens. En utmaning ?r att f? en behovsdriven process f?r de formella utbildningar som ska g?ras tillg?ngliga f?r n?ringslivet.

Uppdragsbeskrivning:

Ni ska g?ra en komplett kartl?ggning ? b?de utifr?n teoretiska och praktiska ?verv?ganden ? av de faktorer och indikatorer som kan ge en m?ttstock p? f?retagens totala kompetensarbete. Dessa b?r inkludera b?de h?rda (kvantitativt m?tbara) faktorer och mjuka, kvalitativt m?tbara faktorer, s?som t.ex. attityder och inst?llning till kompetensarbete. Kartl?ggningen ska utmynna i ett underlag f?r att kunna genomf?ra enk?ter som ger ett kvantitativt, sammanv?gt v?rde p? kompetensarbetet, dvs. ni ska ocks? ?verv?ga viktningar och den relativa betydelsen av de olika faktorerna.

Ni ska ocks? genomf?ra faktiska unders?kningar baserade p? ert underlag i ett antal lokala SMF, f?r att verifiera underlagets relevans och funktion.

Syftet ?r att i en f?rl?ngning kunna utforma arbetsmetoder f?r att utveckla ett aktivt kompetensabete i f?retagen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.