Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-26

Produktutveckling livsmedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker någon som kan komma till oss på Foodmark AB.

Den vi söker skall arbeta på vår produktutvecklings avd

Arbetet består i att testa nya och befintliga råvaror och hjälpa produktutvecklingen med praktiska försök. Du bör vara insatt i Haccp- samt BRC-dokumentation.

Mikrobiologiska samt kemiska analyser ska utföras och uppföljning göras i SAP, Excel, Word.

I arbetet ingår resor mellan våra anläggningar i Landskrona samt Klintehamn (Gotland) samt Norge.

Personen skall vara stationerad i Stockholm, Spånga.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.