Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-02

Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Thorsman Växjö tillverkar installationssystem, som är ett system för installation av service i kontor, vårdrum och offentliga miljöer. I systemet ingår produkter som gör det möjligt att mata el, tele och data via tak, vägg eller golv.

Systemet består av två huvuddelar:

1. Serviceinnehåll är de uttag och anslutningar för el, tele och data som ger tillgång till de olika näten och tjänsterna.

2. Servicebärare är de installationskanaler, servicestavar etc. med 80 mm frontöppning (F80¿) där serviceinnehållet monteras, och som gör uttagen och anslutningarna tillgängliga.
Tack vare F80¿-fronterna är serviceinnehållet kompatibelt mellan de olika servicebärarna.

Servicebärarna tillverkas av aluminium som Thorsman köper in från diverse leverantörer. Då det finns en mängd varianter så finns det ett stort behov av att optimera lagerhållningen av huvudkomponenter, så som aluminiumprofilerna, emballage etc. Detta arbete skulle vara ett utmärkt examensarbete (20p) för en eller två studenter med intresse samt kunskap i lagerhållning, logistik etc.

Följande skall uppfyllas.
- Kartläggning av lagerhållningsprocesserna.
- Undersöka förutsättningar för att optimera processerna från både ett ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv.
- Framtagna förslag för ev. förbättringar.

Då Thorsman arbetar enligt Six Sigma metoden ser vi det som en stor fördel om ni har förkunskaper inom området.

Nu letar vi efter 1-2 st duktig/a student/er som har som mål att bli bäst inom ovannämnda ämnen. Vänligen bifoga CV och din senaste studiemeritförteckning från högskola/universitet samt kontaktinformation till vår referensperson.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.