Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning

Människans kognitiva förmågor är överlägsna maskiner för begränsade problem. Tillgängligheten till information har ökat stadigt de senaste decennierna för att öka lavinartat de senaste åren. Det uppskattas att mängden av information producerat under åren 2002-2005 kommer att överskrida mängden av information någonsin i historien.

På Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) pågår det ett projekt som heter Nätverksbaserad underrättelsetjänst (NBU). Syftet med projektet är att föreslå metodik för automatisering av processer och stödja underrättelseanalytikerna. En av uppgifterna i projektet är att representera informationen och informationsosäkerhet på ett konsekvent och maskintolkningsbart sätt. D v s man skall på kort tid (bråkdel av sekunder) kunna både representera osäkerhet och dra nya slutsatser (inferera resultat).

Problem

Inom projektet har vi valt Web Ontology Language [1] (OWL) som ett språk att både representera och hantera information på ett enhetligt sätt. Nackdelen med OWL är att det inte kan hantera osäkerhet. Dessutom har OWL visat sig vara för långsam att inferera resultat i vissa sammanhang. Det behövs ett komplement till OWL för osäkerhetshantering för hantering av osäker information.


Uppgift

Vi vill koppla [2] en statistisk metod som heter bayesianska nätverk [3](BN) med OWL. Fördelen med BN är man kan både hantera osäkerhet och kunna köra inferens snabbare än OWL. Detta innebär att från OWL notationen skall man kunna skapa delar (fragment) av bayesianska nätverk och representera dessa fragment i MATLAB [4] som kommer att användas som motor för (statistisk) inferens. Resultat från inferensen skall sedan kunna representeras på ett lämpligt sätt i OWL.

Arbete

2 pers á 10 p.


[1] http://www.w3.org/TR/owl-features/
[2] http://ebiquity.umbc.edu/v2.1/paper/html/id/204/
[3] http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Bayes/bnintro.html#repr
[4] http://www.mathworks.com/; http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/BNT/bnt.html


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.