Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-28

Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lasarettet i Enköping satsar mycket på hälsoinriktade personalsatsningar. Då sjukskrivningarna har minskat de senaste åren tror vi att det lönar sig, men är det verkligen så?

HÄLSOSATSNINGAR
Sedan 1997 är Lasarettet i Enköping med i nätverket Hälsofrämjande sjukhus, där ett av tre intresseområde är personalens hälsa. Under år 2001 drevs projektet ¿hälsofrämjande arbetsplats¿ vid lasarettet, vilket var uppstarten till lasarettets nuvarande hälsosatsningar. Lasarettet hälsodiplomerades år 2002, vilket är en kvalitetssäkring i friskvårdsarbetet. I augusti samma år anställdes en hälsopedagog som sedan dess drivit pesonalsatsningen Hälsolyftet. Personalgymet öppnades samma år.

Hälsolyftet utvecklade under 2003 sina personalförmåner till att inkludera yoga, aerobic och fri tillgång till simning. Under våren 2003 var hälsopedagogen en av de drivande krafterna bakom konditionsjakten, våren 2004 genomfördes en viktminskningsgrupp i samarbete med dietisten och hösten 2004 var Lasarettskampen aktuell. Under 2003 och 2004 hade lasarettets årliga sommarlunch hälsoteman.

Massageriktade insatser mot specifika arbetsgrupper började göras under hösten 2003 och fortsatte under 2004. Personalen medverkade även i en undersökning för självuppskattad hälsa i slutet av år 2001 och en uppföljningsenkät gick ut 2003.

Landstingsövergripande hälsosatsningar där lasarettet medverkat är temat Hälsocyklare som började 2003 och pågår till 2006.

MINSKADE SJUKDAGAR
Det genomssnittliga antalet sjukdagar per anställd minskade för lasarettet under 2003 med 2,89 dagar jämfört med året innan.

KORT FAKTA OM LASARETTET I ENKÖPING
Lasarettet tillhör Landstinget i Uppsala län. Vid lasarettet finns cirka 540 anställda. De är organisatoriskt fördelade inom tre centrum; administration, kirurgiskt centrum och medicinskt centrum. En timme per vecka får personalen ägna åt friskvårdsaktiviteter och varje avdelning har ett hälsoombud.

Lasarettets patienter kommer huvudsakligen från Enköpings och Håbos kommuner men hit söker sig även många patienter från andra landsting. Lasarettet har ett länsövergripande ansvar för knä- och höftledsplastiker.

NÅGRA FRÅGOR VI STÄLLER OSS:

 Har den minskade sjukskrivningen ett samband med hälsoinsatserna? Eller är det helt andra faktorer som har påverkat hälsan?

 Har vi fått igen de pengar vi har satsat på personalens hälsa? En hälsoekonomisk utvärdering har ännu inte gjorts.

 Vilka framtida hälsosatsningar bör göras?

 Vilken betydelse har rekryteringen av en hälsopedagog haft för de anställda?

 Behövs de hälsoombud som finns ute på avdelningarna och i så fall vilken bör deras roll vara?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.