Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni skall skapa ett system för att kollationera information från flera olika datakällor, för att kunna hantera inköp och lager av sk. fasta bränslen. Idag används olika system för olika typer av bränslen och det är svårt att ha total översikt, vilket ni ska bidra till att lösa.

Bakgrund:
Ljusdal Energiföretag AB är ett helägt kommunalt bolag, som bildades 1 januari 2000. Under detta bolag sorterar sedan övrig verksamhet i olika bolag - Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Elnät AB.
Man köper olika former av fasta bränslen (trä, torv, etc.), och de köps på olika sätt ¿ per kubikmeter, per kWh, etc. Olika ¿system¿ används för olika typer av bränslen, oftast med manuell bearbetning av informationen. Man vill nu förbättra denna administration och skapa ett mera rationellt, sammanhållet system för inköp och lagerhållning av fasta bränslen.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall inventera befintligt underlag hos Ljusdal Energi AB, oftast i hållet i MS Excel, och analysera vilka former av information, händelser och data som behöver hanteras.
Ni skall också analysera förekommande system på marknaden för liknande hantering, dvs. inköp och lagerhållning av fasta bränslen.
Utifrån den analysen ska ni skapa en specifikation och ett förslag på lösning på ett system i valfri miljö (under beaktande av ev. kostnader för företaget), så att översikt över inköp och lager av fasta bränslen kan skapas.
Ni ska också skapa en prototyp baserat på ert förslag. Resultatet av ert arbete ska sammanställas i en slutrapport.

www.ljusdalenergi.se

Läs även om andra ex-jobb i Ljusdalpå http://www.claravallis.com under prospekt
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.