Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-29

Analys och förbättring av Utrustningsanskaffningsprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund till examensarbete: Volvo följer en process vid anskaffning av produktionsutrustning. Processen består av ett antal olika steg och grindar för kavlitetssäkrad genomförande av projekt.

Beskrivning av examensarbete: Analysera anskaffningsprocessen utifrån målsättningen att minska tiden mellan det att produktionsutrustningen tas över av Volvo och att alla leverantörens åtaganden är färdigställda.
Jobbet skall ge förslag på förbättringar i processen för att göra det möjligt att minska tiden.

Lämplig utbildningsprofil: Industriell ekonomi


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.