Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid Enheten för Växtpatologi och Biologisk Bekämpning på SLU i Uppsala under ledning av Professor Berndt Gerhardson bedrivs forskning för att få fram nya, miljövänliga alternativ till traditionella kemiska bekämpningsmedel mot växtsjukdomar. Pseudomonas chlororaphis MA 342 är en bakterie som isolerats från en vild växt. Denna naturligt förekommande och miljövänliga bakterie har förmågan att skydda växter mot svampangrepp. MA 342 har uppvisat lovande resultat i fältförsök, och därför har ett nytt biologiskt bekämpningspreparat (Cedomon) utvecklats som betningsmedel på frön i
stråsäd, vari MA 342 är den aktiva substansen.

Forskare vid Enheten har funnit att bakterien bildar en svamphämmande metabolit, som verkar ha stor betydelse för hämmningen av svampsjukdomarna i växthusförsök. Forskare på Inst. för Kemi vid SLU har renframställt och strukturbestämt metaboliten. Vi vill nu veta hur denna substans bildas (biosyntesvägen), och mycket information kan finnas i generna som kodar för dess produktion. Vi håller därför på att sekvensera dessa gener, men då det är ett mycket stort projekt behöver det delas upp i mindre delar. Det föreslagna examensarbetet går ut på att sekvensbestämma en eller flera biosyntesgener inom ett begränsat område och att behandla sekvenserna på data. Studenten kommer att få all handledning som behövs. Det är önskvärt men ej nödvändigt att den som utför projektet har viss kunskap i och/eller erfarenhet av molekylärbiologiska metoder. En postdoc (Sandra Wright) kommer att handleda studenten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.