Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-10-28

IKEA - fysisk arbetsmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MODUL Service AB är ett grossistföretag till möbelindustrin och ingår i IKEA koncernen. Bolaget har egen produktion och utveckling av beslag till IKEAs underleverantörer. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Älmhult men har nyligen etablerat verksamheter även i Slovakien och Kina.
Vi erbjuder under höstterminen 2002 en eller en grupp studenter möjligheten att göra ett examensarbete.
Arbetet går ut på att genomföra en studie av möjligheter till bullerreduceringar i industrimiljö. Då vi tidigare genomfört bullermätningar finns ett gott studiematerial att tillgå. I resultatet av arbetet skall ingå ett antal praktiska åtgärder för bullerreducering i vår produktionshall.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.