Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-03

Organisation av näringslivsbolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utreda hur ett nytt av kommunen och näringslivet gemensamägt näringsbolag bör organiseras. Tänkbar metod kan vara att undersöka lyckade exempel från andra kommuner samt kartlägga Östersunds lokala förutsättningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.