Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-12

Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Borås har ca 100 000 invånare och är därmed Västsveriges andra största stad. I handelsstaden Borås finns ett rikt näringsliv bestående av ca 9 000 stora och små företag representerat av flera olika branscher. Främst har regionen har en stark klusterkoncentration av textil, logistik och teknik.
Borås kommun (Näringslivsenheten) är intresserad av en omvärldsanalys/ framtidsstudie av näringslivets utveckling med Borås som bas. Studien kan bygga på en SWOT-analys (alternativt andra scenariotekniker) där näringslivets starka och svaga sidor, hot och möjligheter belyses. Tanken är att studien skall ligga till grund för en ökad kännedom om framtiden samt ge ökad övergripande kunskap om utvecklingstrender inom näringslivet. Genom att få en indikation härom är det vår intention att öka antalet företagsetableringar inom valda strategiska områden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.