Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-17

Viskatalog (TH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Visan är ett viktigt kulturarv. Vi har en gemensam, svensk sångskatt, t ex folkvisor, Bellman och Taube. Det är viktigt att vi håller den vid liv. Visan och dess branschen är dock en osynlig del av musikbranschen. Genren har många aktörer, 81 % av svenska folket utövar visan och 16 % skriver egna visor.

För att synliggöra visbranschen och dess aktörer behövs ett enkelt redskap, en viskatalog, ett ”gula sidorna” för visbranschen.

Mål
• Att synliggöra visbranschen.
• Att underlätta och förmedla kontakter inom och utanför branschen. I katalogen letar man när man vill ha tag på artister, föreningar m.fl. eller när artister söker efter spelställen, bokare, skivbolag eller kursanordnare.
• Och att genom att göra ovanstående öka och förbättra de ekonomiska effekterna i branschen.

Målgrupp
Visbranschens alla aktörer, vissångare och grupper, musiker, skivbolag, musikförlag, branschorganisationer, visföreningar, arrangörer, musikinstitutioner, utbildare, tillverkare, media, förmedlare, instrumentmakare, musikaffärer mm samt visbranschens alla konsumenter och köpare.

Metod
Viskatalogen ska finnas på nätet. Branschens aktörer kontaktas och informeras om möjligheterna att delta. Varje aktör får utrymme till att presentera sig själv och sin verksamhet, tillsammans med en bild och logotyp om så önskas. Aktörerna ska själva kunna skriva in sina uppgifter i databasen.

Katalogen blir sedan en bra grund för förmedling av uppdrag. Aktörerna kan direkt kontaktas utan kostsamma mellanhänder.

Katalogen kan även tryckas och distribueras varje/vartannat år.

Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.