Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Impregnering (JH 01)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget är levarantör av plastprodukter med ca 40 anställda. Företaget finns i Mönsterås längs smålandskusten och ingår i en större koncern.

Wish to be helped with the development of impregnation of active carbon in a cellular Polyurethane filter.

Carbon impregnated filter made of PU filter foam. En förstudie kombinerad med en aktivitetsplan. Förstudien skall dels omfatta en litteraturstudie dels en marknadspenetrering samt en beskrivning av de tekniska förutsättningarna. Det senare bör omfatta val av utrustning och metodbeskrivning. Vi föredrar att arbetet skrivs på engelska.

Abstract

We wish to be helped with the development of impregnation of active carbon in a cellular Polyurethane filter. We have a filter material with different cell sizes, which can be impregnated with some kind of carbon slurry together with a kind of binder. The binder must withstand around 150 degrees Celsius. The filters effectively reduces: bad taste, odours, chlorine, organic chemicals etc. Large organic molecules are most effectively adsorbed by AC.

Description

The trick is to impregnate the filter and to keep it in the cell walls and with the help of the binder hold it even when the material is vibrating and shaken. The drying must also be solved either it is a water solvent or not.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.