Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-15

Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
ALcontrol Laboratories i Linköping arbetar med kunder i främst Sverige, men även ute i Europa. De senaste åren har produktion och transporter från ett antal laboratorier i landet sammanförts under Linköpingskontoret . Dagens stordriftslaboratorium har helt andra behov av logistikplanering och kontroll än de tidigare mindre laboratorierna hade.

Uppgift
Det närmaste halvåret skall transporter och utskick av material mot hela vår kundbas inventeras och förändras. Tyngdpunkten i Examensarbetet kommer att ligga på kartläggning av de interna rutinerna, kostnadsövervakning och systematisering av materialflöden till och från kund. I mån av tid kan även rutiner med underleverantörer komma att beröras. I det förändringsarbete som ALcontrol ägnat kraft åt har hela logistikområdet blivit eftersatt, möjligheten till stora förbättringar är därför god.

Din profil
Då företaget inte tidigare har satsat på logistisk kompetens, söker vi nu en examensarbetare som har utbildning inom och ett intresse för olika typer av logistiklösningar. I ditt arbete kommer du bland annat att samarbeta med ALcontrols Kundservice, centrala Logistikansvarige och Materialavdelning. Engagemang, egna idéer och lösningar förutsätts, uppskattas och kommer att tas till vara.

För mer information kontakta gärna
Linda Karlsson, avd chef ALcontrol KS via e-post: [email protected]

Företagsbeskrivning
ALcontrol Laboratories är Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier för miljö- och livsmedelsanalyser i Storbritannien, Holland, Sverige och Frankrike. Samarbetet i ett internationellt nätverk ger oss unik tillgång till den senaste teknologin inom analysmetodik, produktionsteknik/effektivitet och IT-lösningar.

I Sverige har vi en omsättning på ca 220 msek och är ca 300 medarbetare spridda på 7 orter från Malmö i söder till Umeå i norr.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.