Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni ska utreda möjligheterna att modifiera befintliga sektioneringsfrånskiljare, så att det på distans går att fråga av/styra frånskiljarens läge. Ni ska utreda möjligheterna, och ge ett lösningsförslag inklusive att utveckla en fungerande prototyp.

Bakgrund:
Ljusdal Energiföretag AB är ett helägt kommunalt bolag, som bildades 1 januari 2000. Under detta bolag sorterar sedan övrig verksamhet i olika bolag - Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB och Ljusdal Elnät AB.

Man vill nu undersöka om det går att ¿prata med¿ sk. automatiska sektioneringsfrånskiljare. Dessa kopplar automatiskt bort en felbehäftad ledningsdel (kabel/friledning). Det är högintressant om man t.ex. med hjälp av telemetri på ett enkelt sätt kan lokalisera ¿aktiva¿ frånskiljare och på så sätt snabbare få vetskap om var i elnätet haveriet har skett. Det leder till att vi kan sätta in service snabbare och att avbrotten blir kortare.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall undersöka möjligheten att bygga in telemetri i befintliga sektionerings-frånskiljare och avgöra om det är möjligt att kommunicera med dessa, samt även om det är möjligt att styra dem.

Ni skall, baserat på er analys, föreslå en systemlösning och utveckla en prototyp, i lab- eller fullskala. Analysen skall också innehålla en bedömning av kostnader för ombyggnad och drift. Resultatet av ert arbete skall sammanställas i en slutrapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.