Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-02

Termisk belastning av exteriöra plastkomponenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Samspelet mellan kaross och monterade plastkomponenter sätts på prov då det som kallas för passning och spel skall optimeras. Då en bil exponeras av solen kommer den termiska expansionen att ge upphov till olikformig deformation. Deformationen kan ge upphov till passningsproblem, lokal buckling mm. Genom att använda en bra beräkningsmetod kan problemområden identifieras i ett tidigt stadium vilket i sin tur minskar provningsbehovet.

Din uppgift
Syftet med arbetet är att ta fram en beräkningsmetod för temperaturbelastade exteriöra komponenter.
Huvudinnehållet kommer att vara:
- Litteraturstudie
- Passning och spel vid termisk inverkan.
- Provning, korrelering
- FEM analys
- Rapportskrivning och presentation

Kontakt
Johan Dahlberg, [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.