Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-28

Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
IFS i Västmanland startade sin verksamhet i Västerås år 2001 för att kunna ge rådgivning till personer med utländsk bakgrund som vill starta eget företag. Mångfald i Arbetslivet har drivits projektform, med hjälp av EU Mål 2 Medel. Målet med projektet Mångfald i arbetslivet är att främja tillväxten i Västmanland samt att bidra till ett bättre företagsklimat i länet genom:

Att skapa en plattform för samverkan mellan olika berörda aktörer på lokal och regional nivå i länet i syfte att förbättra stödet till befintliga och blivande invandrarföretag

Att utveckla nya mötesplatser och nätverk mellan invandrarföretag och mellan invandrar- och etniskt svenska företag

Att förbättra och underlätta kommunikationen mellan invandrarföretag och myndigheter/organisationer

Att inventera och initiera olika kompetensutvecklingsbehov som leder till utveckling av företagen

Att uppmärksamma invandrarföretagandet som en viktig och positiv del i samhällsutvecklingen och i länets tillväxt

Att bidra till att skapa en positiv bild av invandrarföretagande - attitydförändring

Att visa nya vägar och möjligheter för företagen i länet att nyttja invandrarnas speciella kompetens, t ex språk och kulturkunskaper.


Uppdrag:
Projektet kommer att avslutas till årsskiftet 2006/2007. Vi söker nu därför studenter som kan hjälpa oss med utvärdering och kartläggning av projektet. Vi vill gärna ha svar på frågeställningar som:
Har vi nått vårt syfte med projektet? På vilket sätt?
Vilka företag har startat upp en verksamhet?
Vilket stöd upplever företag att de har fått?
Finns det ett tydligt segment i näringslivet?

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Mer information om Projektet finns på:
http://www.mangfald.net/frameset.asp


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.