Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-09

ATT ANVÄNDA DATORMANIKINER - SIMULERING FÖR ATT ELIMINERA TEKNISKA OCH ERGONOMISKA PROBLEM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Datormanikiner är datormodeller av människokroppen som används för att virtuellt utvärdera och simulera användning av produkter och arbetsplatser. Dessa program används främst av fordon/ farkostindustrin där bl.a. Volvo, Saab, Daimler Chrysler, Airbus, Boeing och NASA ligger i teknikens framkant. Användningen vid design och förändringar av arbetsplatser är dock begränsad.

Examensarbetet syftar till att utröna hur ett datormanikinprogram kan användas som en del i ett förbättringsarbete hos en ny ovan användare/beställare av ergonomisimulering.

MÅL OCH UNGEFÄRLIGT INNEHÅLL
Examensarbetets mål består i att genom användning av datorprogram (preliminärt programmet MannequinPro) få ett bättre underlag för att kunna bygga bort vissa tekniska problem och påvisa ergonomiska riskmoment i befintlig produktion vid RM20 (rullmaskin) vid Stora Enso.

Projektet består av följande delar:
¿ Kartlägga arbetsplatsen vid RM20
¿ Modellera (delar av) maskinen samt delar av omgivning i CAD-miljö
¿ Med datorprogrammet genomföra några simuleringar och analyser av befintligt maskin
¿ Genomföra några simuleringar och analyser av en något förändrad arbetsplats
¿ Redovisa till företaget hur målen uppfyllts samt ev. förslag på tekniska förbättringar på arbetsplatsen

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vi söker två studenter, med intresse för simulering och ergonomi, för ett exjobb på C eller möjligen D-nivå. Ett besök till Göteborg kan krävas för att sätta sig in i programvarutypen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.