Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Industrispår - Falun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Falun finns sedan tidigare en fungerande industrispår som gör det möjligt för företagen i Främby- och Källvikens område att ansluta sig till.
Detta spår har dock inte använts de två senaste åren p g a kostnadsskäl. Det är alltså mer kostnadseffektivt att använda sig av lastbil trots att det talar emot av miljöskäl.
Idag sker omlastning av gods i Borlänge och de sista 20 km transport sker via väg.

En utbyggnad av spåret - till att omfatta s k dubbelspår - mellan Falun och Borlänge planeras ske i framtiden. Frågeställningarna blir därför intressanta.
- Kommer det finnas plats för ett industrispår?
- Kommer det i framtiden bli mer kostnadseffektivt med transporter via järnväg - hela vägen ända fram till industrin?
- Hur ser Banverkets strategi ut? Är det bättre att Mittdalarnakommunerna går ihop och i stället satsar på en omlastningsplats i regionen (Borlänge t ex) än att på spår in på resp industriområden?

Punkterna kan göras fler och naturligtvis mer omfattande.

Det är dock viktigt för Falu Kommun att få svar på dessa frågor för att i framtiden göra rätt strategiska satsningar i bl a infrastruktur mm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.