Sökning: "GREEN"

Hittade 38 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet GREEN.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-09Energy payback time for ocean energy (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-09-09Green Product Design (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-08-29Green Product Design (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-13Metoder för hållbara innovationer- Methods for sustainable innovation (inaktivt)
2010-11-30Master thesis work in Chemical Engineering: catalytic production of green fuels (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2009-12-01Web programming for Ecoprofile, Swedens largest online community about green transition (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-02-06Image processing software (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-09-24Image processing software (inaktivt)
2007-09-21Image processing software (inaktivt)
2007-06-04Image processing software (inaktivt)
2007-05-10Image processing software (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-11Corotational plane and solid elements (inaktivt)
2007-04-04DIPLOMA PROJECTS IN POLYMER MATERIALS (5 different proposals) (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-09-073-D Cathode for Hydrogen Evolution (inaktivt)
2005-02-02Spatial organisation av gener i cellkärnan (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-03-20Network Centric Simulations ¿ Green Elephants (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.