Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Temperaturkontrollerande byggmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SSAB Tunnplåt är en betydande leverantör av bandlackerad varmförzinkad stålplåt till byggindustrin, i första hand på de nordiska och nordeuropeiska marknaderna. Genom att anpassa materialens värmestrålningsegenskaper kan man, beroende av byggnadens utformning och användning, göra betydande besparingar i energi för kylning och uppvärmning. Vi vet idag för lite om storleken på de effekter som kan uppnås med hjälp av ändrade strålningsegenskaper hos våra produkter, men vi har tillräckligt med indikationer på att vi sannolikt kan hitta tillämpningar där de nya materialen kan ge ett betydande mervärde.

Ett föreslaget mål med arbetet är ett realiserat exempel på skillnader i energiåtgång för upprätthållande av termisk komfort vid användande av material med olika värmestrålningsegenskaper i provstugor på ca 10 - 20 m2.

Arbetet kan komma att omfatta design av provbyggnader, uppförande och installation av el, värme/kyla, mätinstrument m m, försöksplanering, drift och mätningar samt sammanställning tolkning och rapportering av resultat.


För vidare information eller för att anmäla ditt intresse kan du kontakta Harald Svedung på SSAB Tunnplåt i Borlänge,[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.