Sökning: "Two-Level Game"

Hittade 36 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Two-Level Game.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-30OpenCL encoding of 3D game live in+mages on graphics processor for IPad, Mobile devices and PC. Cloud gaming. (inaktivt)
2011-10-31A gps-based and wireless 3-dimensional sound effect system (inaktivt)
2011-10-05sponsored thesis: Game Development (inaktivt)
2011-07-08A karaoke game (inaktivt)
2011-06-19Backend programmer for mobile MMO (inaktivt)
2011-05-10Interaction design for tools for game design documentation (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-08Definition and Implementation of Simulated, Intelligent Behaviour (inaktivt)
2011-01-12Participatory art practices in theatre, street art, and game design (inaktivt)
2011-01-04Game engine and tool-chain for VR and prototyping 3D interfaces (Thesis proj 3) (inaktivt)
2010-12-03Massive crowd simulation in realtime 3D on the DirectX10/11 using Ogre3D. (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-07-01Mobile Sound-based Augmented Reality (inaktivt)
2010-07-01Design of a game design document medium (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-03-05Computational Neuroeconomics (inaktivt)
2008-05-30Massive crowds 2000+ for real time 3D games and simulation with animation, AI and physics. Simulating massive crowds on the GPU (inaktivt)
2007-09-17Master Thesis Project: Graphical Lineup for Freekick.org (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-04-16Framework for performance profiling (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-10-30Design of mobile On Device Portal (inaktivt)
2006-09-04Interactive hair simulation (inaktivt)
2006-09-04Real-time physics for 3D games implemented totally on the graphics processor(GPU) (inaktivt)
2006-08-15Multiplayer casual gaming for IPTV (inaktivt)
2006-05-24Development of an interactive network game with pedagogic purpose (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-09-29Sponsorship. A win-win game. (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)
2004-02-18Game developer for mobile phones (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.