Sökning: "Utvärdering skola"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Utvärdering skola.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Nylundaskolan - en resurskola och dess utvärdering (inaktivt)
2008-01-31Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby) (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2004-10-05Språkutveckling - Integration (inaktivt)
2004-06-04Utvärdering och enkätundersökning (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.