Sökning: "Kommersiell"

Hittade 56 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kommersiell.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-14Konstruktion av kylsystem för telekrigutrustning, 10 veckor (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-12-20Utveckla en mediaserver i Unix/Solaris för TV-branschen (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-08-27Utveckling av produktionsmiljö för direktiva publikationer inom flygområdet (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-11-25Vill du vara med och utveckla ett hållbart vattenbruk i Skandinavien? (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-04-20Litteraturstudie inför rationell produktion av syrade grönsaker.(74) (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-08-15Behov av en flygplats i Skövde? (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-01Marknadsplan för en fornby (KE) (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-11-29Examensarbete/C-D-uppsats: Användningsområden för större, kommersiell fastighet: (FP) (inaktivt)
2006-11-06Avdelningen för Innovationsteknik söker ex-jobbare för analys av Chalmers innovationssystem, med fokus på Chalmers Innovation (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-10-11Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2006-09-11Intresse för/ behov av företagstjänster från hos Odenskogsföretag i samband med föreningens övergång till kommersiell verksamhet (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2005-10-06Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige (inaktivt)
2005-09-05Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-02-14Ta fram förslag till affärsidé och affärsplan för ABF Norra Värmland (inaktivt)
2004-09-14Utveckla en affärsplan för Kultur & KonferensHuset i Hagfors (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)
2002-11-14Kommersiell design av leksak (KA 05) (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning kring Nätuniversitetet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.