Sökning: "om kurser"

Hittade 81 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om kurser.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 2. Enzymets substratspecificitet och kinetik (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 1. Enzymets struktur (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-06-19Skapande av Wikipedialiknande webbsite för aerodynamik och flygplansdesign (aw) (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogik i samhällets tjänst! Case: ”Drop-outs” (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av hemsida samt e-handel åt Drängahuset i Tomasbo AB (AP) (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-18Attityder till IKEA:s formgivning (AP) (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2004-12-14Marknads- och attitydundersökning inom bygg- och fastighetssektorn gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (Söderhamn) (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-06-30Ekonometrisk analys av beslutsprocess (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.