Sökning: "k projekten"

Hittade 84 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet k projekten.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-03-08Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-11-15Exjobbare inom forskningsprojekt sökes! (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-08-27Administrativ program!! (inaktivt)
2010-08-19Tillverka en administrativ program!! (inaktivt)
2010-08-11Tillverka en administrativ program (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-02-26Miljöpåverkan från olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-11Mobila System (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-19Ta fram en prototyp på ett tids- och närvarorapporteringssystem (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-18Byggande av databas / webshop för Launch Design Partner (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-12Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-06Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet på Skogsvårdsstyrelsen (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av moduler till content management system (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-21Säkerhet vid tunnelarbeten (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-09-22Organisk kemi - läkemedelskemi (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Intensivt skötta grönytor (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - växtskyddsinsatser (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - vall (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - potatis (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Maltkorn (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-05-27ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Uppsala (inaktivt)
2003-04-16Proteinexpression i olika värdceller (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-01-20Organisk kemi-läkemedelskemi (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2002-12-03ORGANISK KEMI - LÄKEMEDELSKEMI - VT-2003/Stockholm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.