Sökning: "to be a manager"

Hittade 100 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet to be a manager.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-10SiC semiconductors in switched mode power supply (inaktivt)
2012-02-06Automatic tests (inaktivt)
2012-02-06Continuous Integration (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-16Internship in IT consulting (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Pedestrian Detection for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Generic Traffic Simulation Environment for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-10-24Engineering project in Marabou confectionary plant! (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-07-12One common system, compence development (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION OPTIMIZED VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION SCALABLE VIDEO CODING (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-05-25Identify customization and module oppurtunities for machines. (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-02-15Xjobb till ambitiös projektledare till Uppsala / Ambitious project manager to Uppsala (inaktivt)
2011-01-21Sales and Marketing for Door and Escalator Business (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-21Biosensor studies on cells (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-23Possibilities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-11-17New opportunities based on PE-Xa material properties (inaktivt)
2010-11-10Master thesis: IP landscaping in relation to communication standards (inaktivt)
2010-11-10Development of graphene-based transparent conductive nanocomposite (inaktivt)
2010-10-25Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-21Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-09-27Master Thesis: Noise cancellation in mobile phones (inaktivt)
2010-09-21Exjobb på NASDAQ OMX (inaktivt)
2010-08-24Indoor positioning for mobile phones (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-07-02Energioptimering av gjuteri och tillverkning (inaktivt)
2010-06-17TV beyond High-Definition (HD) (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-19Air flow measurement validation (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-02-11Identitet- och åtkomsthantering inom SYSteam (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-01-22Correlation measures in coordinated sell-off events (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-09-25Biodegradability of novel biomaterials (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-09-14Ex-job at IKEA: Research into environmentally friendly pesticide. (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-05-14Ex-job – Social & Environmental Issues, IKEA IT (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-03-22IKEA: Research into environmentally friendly pesticide (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2006-09-20Speldesign (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-05-22Evaluation & Validation of CIP (Cleaning–In–Place) systems against the Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-24Evaluation & Implementation of Kraft Foods Global Sanitation Policies in the Kraft Foods Marabou Confectionery plant (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-01-31Evaluation & Validation of the Marabou Food Safety Hazard Analysis against Kraft Foods Global HACCP requirements (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-11-15Call Session Control Function Element Manager (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-02-25Global launch project, within a global and virtual organization, document, analyze and evaluate (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2002-12-20Systemdokumentation av Content Manager produkt (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.