Sökning: "utvärdering som en del i arbetet"

Hittade 86 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet utvärdering som en del i arbetet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-15Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-10-28Mekansika egenskaper hos korroderad polypropen (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2005-12-05Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-01-16Utvärdering av projektet Se till din styrelse (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.