Sökning: "implementation av IT"

Hittade 137 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet implementation av IT.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-10-14Utredning av arkitektur för ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-23Diagnos över Ethernet (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-07-06Vidareutveckla databashantering för mobila applikationer med tillhörande gränsnitt till web och log server funktionalitet samt kommunikationsprotokoll över mobila nätverk . (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobila klienter för Web OS, Windows Mobile 7 samt BlackBerry OS. (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-10-07Webbutveckling med geografisk positionering (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Datainsamling multipla kanaler. (inaktivt)
2010-08-20Inbyggda system - Styralgoritm. (inaktivt)
2010-07-29Utforskande testning (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-03-05Avancerade webbutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2010-02-22Programmerare sökes för arbete med digital skyltning hos Precisallt Media AB (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2007-12-21Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-04-20Densitetsbestämning med optisk metod (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-05Monitorering av integrationslösningar (inaktivt)
2007-03-01Programmering inom distribuerade, skalbara och affärskritiska applikationer baserat på open source (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-06-19Automatisk identifiering av ämneskategorier (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2006-01-04Programmering av Bot med AI för spelcommunity (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-10-28Fuzzy hash (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av rättstavningsapplikation (inaktivt)
2005-10-19Implementation av standardbaserad kommunikationslösning för styrning av vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Open source dynamic traffic assignment (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-08-24Utvärdering av ett Worst Case Execution Time (WCET)-verktyg inom grundutbildning (aw) (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-08Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-22Implementation av seriella interface i VHDL (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-26Feromoner vinner mark (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-05-27Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-02-03Utveckling av Artificiell Intelligens för spelmotor till multiplayer online-rollspel (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.