Sökning: "i första hand"

Hittade 199 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet i första hand.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-03-29Examensarbete, teoretisk bakgrund och provning av elstängsel i jordbruksmiljö (inaktivt)
2011-02-10Marknadsundersökning Norden o Baltikum (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-01-27Expansionsmöjlighet för ekologiskt jordbruk till chark (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Introduktion till nyanställda (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-07Maskinförare i skogen byter bransch (inaktivt)
2008-01-28Automatisering av en process på en stämpelmaskin (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-09Marknadsundersökning Fysiken - Göteborgs studenters träningsverksamhet (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av web-TV (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Kapacitetsberäkningar (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Hur spegla VisStaden Västervik i offentlig miljö? (TH 03) (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-08-16Analys av motorprincip (inaktivt)
2007-08-16Internationell management/marketing Allianser och samarbeten (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-05-25Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-30Utveckling av intranät (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-18Kartlägga intresse för ny marknad (GH) (inaktivt)
2006-10-11Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10) (inaktivt)
2006-10-11Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2006-10-11Konstruktion av en ny typ av maskin för bearbetning av tunna board-material (Ljusdal 56) (inaktivt)
2006-10-03Databas för Svenskt Rockarkiv (TH 03) (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-05-16Utveckling av fastighet med drömläge (TH 05) (inaktivt)
2006-05-09Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2006-05-02Marknadsstrategi - företagssamverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-03-20Lokalisering av boende och arbetsmarknad (TH 03) (inaktivt)
2006-03-01Kvalitetsstyrning av mätdata (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-19Easy portable Lind Handler for embedded systems (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-10Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-05Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2005-08-11Marknadsundersökning inför ny IT-tjänst (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-19Easy portable Link Handler for embedded systems (inaktivt)
2005-05-18Marknadsföring för att nå yngre kundgrupp (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-17Mätning av benskörhet med bildanalys av datortomografibilder (inaktivt)
2005-02-07Framställning av en informationsfilm (aw) (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2004-12-22Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-12-06Optimering av internt reningsverk (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-10-19Utveckling av en server som tar hand om SMS (inaktivt)
2004-09-27Optimizing traffic simulation with parallel computing (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-15Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning av larmproduktsproducenter i Sverige/Europa (inaktivt)
2003-12-10Miljöpåverkan från uppodlade sura sulfatjordar (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-10-20Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning - företagarförening (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.