Sökning: "om kommun"

Hittade 346 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet om kommun.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-12-22Vilka hinder finns för att åka kollektivt? (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta frisörer, pris och utbud i Jönköpings kommun. (inaktivt)
2010-12-06Restaurang/fik med ekologisk mat, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta kläder, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-31Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-12Miljöbilar, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-13Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-11-02Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Handelsprojektet i Götene (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-09Koldioxidbelastning av hantverksmässigt bakat bröd (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföringsplan för friskvårdsföretag (inaktivt)
2008-02-27Företagsanalys-Kartläggning (inaktivt)
2008-02-25Kopia av Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-18Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-16Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Användande av kulturbyggnader i turistiskt syfte (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-10-02Vad är Gnesta kommuns varumärke? (kr) (inaktivt)
2007-10-0224-timmarsmyndigheten på Gnesta kommuns hemsida (kr) (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-09-21Bygdeutveckling med lanthandeln i fokus (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-18Framtidsvision för Ölmbrotorp/Ervalla (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-17Karlstadregionens gästvänlighet (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-07-13Omvärldsanalys av driften i gästhamnarna i Bohuslän, med inriktning mot Marstrands gästhamn. (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20En idrottsklubb i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av Kommunguide- kontaktpersonsverksamhet för invandrare (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Kvalitetssäkring (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-30Vad händer med Nyköpings KY-elever? (kr) (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-23Varför väljer man att flytta till och från en kommun? (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-02-12Potential för lokal biobränsleproduktion (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-23Hur vill vi bo i Sandvikens kommun? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Översyn av antalet små grundskolor (aw) (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-19Ekonomiska effekter (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-11Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47) (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-29Konsumentundersökning av utbud av varor och tjänster (aw) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-20Utvärdering av projektet ÖtiL (Ökad tillväxt i Lekeberg) (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-06-08Målgruppsanalys av gymnasial vuxenutbildning (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-05-02Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-04-21Mervärdet med Slow Food (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-27Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2006-03-01Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-19Attitydundersökning (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-29Arbetsgivare i Sollefteå kommun söker dig som vill göra ditt exjobb eller uppsats hos dem! (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Förslag till lösning i soprum med syfte att underlätta kärlsortering (Gävle) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-09Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-16Attitydundersökning (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-09-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-04Översyn av antalet små grundskolor (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-19Attitydundersökning (inaktivt)
2005-05-18Internkontroll (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-20Kulturmiljöutredning i MKB för vindkraftverk - (inaktivt)
2005-04-20Ungdomars medinflytande (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-03-29LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-02-07Realistiskt behov av rastplats vid Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-02-07Plattform för Information, Turism och Konferenser (gh) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-14Skulle du ta tjänstledigt för att starta företag?! (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-04Marknadsföringsplan (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörsprogram - en framgångsfaktor? (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-04En förskola där barnens behov och inte schema styr - hur blir resultatet (inaktivt)
2004-09-27Attitydundersökning i Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-07Utvärdering av hemsida för att uppfylla kravet som 24-timmarsmyndighet (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-15Vision, Strategi och marknadsplan - Högbo Bruk (Sandviken) (inaktivt)
2004-03-09Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-26Smidiga Gotland (21) (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-19Marknadsföring (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-09-09MARKNADSPLAN (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Attitydmätning och förslag till åtgärder (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-11-25Parkering med ny teknik i Gävle (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.