Sökning: "hitta.s"

Hittade 518 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet hitta.s.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-01-25Undervisningsportal för ekokardiografi (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Dokumentera processen och effektivisera logistiken (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-13Hjälp oss att utveckla våran karriärsida! (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-03Iphone applikation (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-20Utveckling stöldskydd för dieseltankar (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-08-12Personalisera 1,7 miljoner människors tv-tittande (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-06-29Vill du hjälpa oss att utveckla vår webbkommunikation? (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-19IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-21Akupunktur & TCM (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-28Morgondagens lärande organisation (inaktivt)
2011-02-23Minska artiklar som slängs hos påbyggarna (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Marknadsundersökning Norden o Baltikum (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsförbättring Metallurgy (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-12-10Energieffektivisering inom anläggningar för VA-distribution (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-12-01Minska emballage (inaktivt)
2010-12-01CO2-neutralisering av Vivestra Brandskydd (inaktivt)
2010-11-25Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-20Utmanande och roligt exjobb på Gruppi AB för en talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-05-04Utveckling av anslutningar för mediarör på motorer (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-12Marknadsundersökning (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-23Samarbetsprojekt mellan skola & socialtjänst (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-25Högtalarplacering (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2009-12-30programmering av bioinformatisk pipeline (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-08-21Målgrupper turism (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-23Design av möbler (inaktivt)
2009-02-13Internationell Marknadsstrategi - Affärsplan (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-09-12Koppla bilder till ett mobilt passagesystem (Ljudal) (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-08-27Kartläggning av krympfaktorer på stora valsade ringar (Hofors) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Nya vägar för marknadsföring av en butik (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-05-30Detaljstudie av infraljud (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-30Spelutvecklare av befintlig spelplattform (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-29Dynamiskt Stabilitetssystem (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2008-02-20Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept. (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Hur når vi ut med information i våra bostadsområden (inaktivt)
2007-11-22Avfallshantering - Bostadsrättsföreningen Blåsut (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-13”Förbättra befintlig orderhanteringsprocess inom resebranschen och göra det användarvänligt (ke)” (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Utveckla webbaserade projekthanteringsverktyg inom den växande resebranschen (ke) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-11-06Guide/handbok för besökare och forskare (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-15Hitta enklare till Tuna Park! (kr) (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-10-02Exjobbare inom marknadsföring sökes! (inaktivt)
2007-09-26Driftsättning av underhållsssystem (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21MOSS Configuration Management (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-18Trappställning (inaktivt)
2007-09-06Metodstudie samt konstruktion av en balkvändare för hantering av tunga balkar (TH 02) (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-16Konceptanalys och strukturell grammatisk korrigering (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-06Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator (inaktivt)
2007-07-06Automatisering/förenkling av mätsystem (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-04Symantik och metodik för processautomatisering (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-05-14Mätning av pappersegenskaper genom bildbehandling (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-08Skapa internetbaserat medlemsregister för Yogastudio! (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Generating solutions for generic one player games (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-04-04Försäljning av hyvelmaskiner i Japan (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning och marknadsföringsplan för Blomkruksfabrik. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-05Datasystem med Gis-koppling (Gävle) (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-12Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-22Utvärdering av språklig nivå/kompetens (systematiskt och stokastiskt). Optimering av översättningsprogram (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-20Sätt att minska energiförbrukning i produktion (aw) (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-01Tillämpning av avancerad avloppsreningsteknik – läkemedelsrester, anaerobi och RO (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-21Profilera galleria (JH 03) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-10Kartläggning av aktörer inom Designad kommunikation i Mälardalen GH (inaktivt)
2006-11-07Hur skulle DU göra? (aw) (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-26Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden? (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-19Marknadsundersokning at Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Francisco/Silicon Valley (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-06-26Analys och bearbetning av data från flygburen laserradar (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-06-12Profilera galleria (JH 01) (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-04-27Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-05Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-04-05Automatisk draggenerator för spel (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-03-23Genomlysning av företag inom spedition (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-03-15Ny webbsida (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-07Flockning av akustikprodukter (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-07Hur ska vi nå nya typer av kunder för utveckling av våra produkter? (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2006-01-20Utveckling av 3 affärsområden vid Nordiska museet (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-10Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2006-01-04Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-11-28Kvalitativ information om internationell adoption (aw) (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-17Kompetensutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Kunskapsöverföring (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Gemensam logotyp (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Strukturering av Skyltning i Götene Kommun (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-03Stödsystem baserat på ITIL (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling/design (inaktivt)
2005-08-24Ny målgrupp av arkitekter och inredare, en marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-24Lättförståeligt redovisning av akustiska egenskaper för användningar i olika rum (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-06-30Programmering - programlayout - GUI (inaktivt)
2005-06-29Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-06-29Spelutvecklare söker exjobbare (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-18Närsaltsbehov vid olika årstider vid rening av avloppsvatten i luftad damm (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning för att kartlägga kunder och hitta rätt profileringssätt (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-21Kundenkät, marknadsföring av företagshälsovård (Ljusdal 44) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-20Hur prissätter man reklamtid? (inaktivt)
2005-04-06Web publication tool with high usability/Webbaserat publiceringsverktyg med användarvänlighet i fokus (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-21Reducering av partikelhalten i luften vid vissa trafikplatser (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-08Energibesparande åtgärder vid möbelfabrik (TH 01) (inaktivt)
2005-03-03Ta fram modell för att beräkna transportkostnader (inaktivt)
2005-03-03Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-26Vad ska vi ha för optimal storlek på lagret? (inaktivt)
2005-01-26Ergonomisk och ekonomisk hantering av säckar med granulat (inaktivt)
2005-01-24Kvalitetshöjande åtgärder för programvaran i inbyggda system sökes (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-12Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-01-11Koronabehandling av kartong vid plastbeläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-22Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Sökmotorpositionering (inaktivt)
2004-12-07Interntförsäljning och kundkommunikation hos Logosol (inaktivt)
2004-11-16Hur sätta pris på fäbodprodukter? (Sandviken) (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-05Språkutveckling - Integration (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-27Styrningsprinciper gjuteri-bearbetning (inaktivt)
2004-09-27Hitta lämplig placering för vår gamla robot! (inaktivt)
2004-09-20Biten kräver idag för mycket verktyg.... (gh) (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-23Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw) (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-06-01Marknadsanalys (inaktivt)
2004-05-28Att hitta tillverkare i andra EU-länder (inaktivt)
2004-05-17Nya ideér och innovativ utveckling av Tingsgården Glasbruk (aw) (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av genen Nec-7 i korn (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Maltkorn (inaktivt)
2004-03-17Designregler för mönsterkortstillverkning (inaktivt)
2004-02-10Teknik för resurssnål bevattning i Semi-Arida områden (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring via Internet (14) (inaktivt)
2003-12-18Lyfta-vända tunga lyft (24) (inaktivt)
2003-12-18Bullerbekämpning i snickerifabrik (25) (inaktivt)
2003-11-24Analysera nyttjandegraden och hitta förbättringar på maskiner och robotar (inaktivt)
2003-11-24Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (termiska stigkrafter och ev vind) (aw) (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-10-09Organistionsutveckling för expansiv fordonsteknik (jj) (inaktivt)
2003-10-09Processoptimering (inaktivt)
2003-10-09Alternativa material för strålskydd (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-08-28Utveckla fastsättningssystem för takboxar (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-19Alternativ beläggning (TH 07) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-05-27Legeringsdesign av kopparlod med optimerade mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-05-27Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-05-19Utveckling av online karaoke-lösning för telefoni och webb (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-04-30Förkalkyl/efterkalkyl (JH 04) (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-01-22Praktisk tillämpning av chemiska kunskaper (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-18Utredning av införandet av röststyrning i talsvarssystem (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-12-05Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-12-05Förbättra återvinningsgraden av utslitna fordonsdäck (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning Webportal (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.