Sökning: "c- modell"

Hittade 375 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c- modell.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2012-02-22Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-21Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik VT 2012 (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-03Fordonsmodell för realtidsberäkning av energiförbrukning (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-14Modell för att mäta marknadsföring (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-03-30Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-02-28Casestudie av informellt lärande inom företag (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-23Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor. (inaktivt)
2010-11-23Landsbyggds företagets klimatpåverkan ur ett besöks näringsperspektiv. (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-22Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-07-13Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-04-20Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-11Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-18Skattning av kabeltemperatur i kabelvinda för elektriskt driven gruvlastare (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-12-15Kvalitetshandbok ur ett Leanperspektiv (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-11-27Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom styrsystem (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-02-27Modellering/ dimensionering av kransystem (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-02-11Modelleringsstudier av mögelsvampar och mögelgifter (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-28Automatisering av en process på en stämpelmaskin (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-12-20Transportmodell (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-08-24Självvärdering. Hur ska vi lärare få eleverna att bli trygga i att de verkligen tillägnar sig kunskaper genom problembaserat lärande? (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-17Framtagande av beräkningsmodell och beräkning av kostnader för e-arkiv (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-04-27Modell för säljcertifiering inom HP (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-16Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-10Framtagande av orderhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-14Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-12Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-09Konceptutveckling av modell för webboptimering. Koncept development for webb search algoritms (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-22FEM-simulering av hållfasthet hos hårdlödda förband (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Förenklad fysikimiterande modell för fågelfjädrar vid 3D-animation (inaktivt)
2006-12-20Undersöka hur man med Diskret Differentialgeometri kan modellera Larvfötter. (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-13Modellering av sodapannan i ett sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-08Fördelning av administrationskostnader (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-10-11Dokumentationsmodell för en webbtjänst (Ljusdal) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-03Avlopp i kretslopp (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-28Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-09-13Modell för att mäta miljövinster (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-07-14Optimera ett client-server system (Ljusdal) (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-08Är kunderna nöjda med vår service inom bygglovsprövning (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-05-10Dokumentera referensprojekt inom Clean Production (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-05Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-18Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2006-01-04Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-11-18Förändring av pappersegenskaper vid lagring under dragspänning (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-14Automatisk borr och kap (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-04Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-04-20Följder av företagsnedläggelse i en mindre ort och metodik för uppföljning (inaktivt)
2005-04-20Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-03Ta fram modell för att beräkna transportkostnader (inaktivt)
2005-02-28Rivningsplan och dokumentation av T-byggnad (Ljusdal 32) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-17Utarbeta planeringsmodell för styrning av nylanseringar (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Estimera tittarbeteende (inaktivt)
2004-12-08Produktutveckling - Släpvagn (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-11-26Aktiv kompensering av MHD-instabiliteter av RWM-typ (inaktivt)
2004-10-28Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-12Värmeflöden orsakade av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma (inaktivt)
2004-10-11Hur miljöbra är en eldriven transportmoped ? (aw) (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-09-30Hur hålla nere kostnaderna för produktionen då råvarupriserna är på uppgång? (inaktivt)
2004-09-20Nytänk inom industribyggnation gh (inaktivt)
2004-09-20Biten kräver idag för mycket verktyg.... (gh) (inaktivt)
2004-09-17Informationssäkerhet vid internationell IT-infrastrukturintegration (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-18Undersökning av värmetransport till omgivande väggar i fusionsplasma (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-11BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Numerisk implementering av kollapsförlopp vid riktad sprängverkan (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-10-01Modell för optimal investering (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-07-16Personal, organisation och arbetsbelastning (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-04-29Simuleringsmodell av digitalt antennservo (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-05Produktutveckling och anpassning av en mindre modell av släpvagn (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Laserslutare (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-07Gröna Pengar i Åmot? (Ockelbo) (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2003-01-02Induktiv pulsgenerator (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)
2002-11-13Expo & Eventdesign Projekt Lekhörn (inaktivt)
2002-11-12Prissättning av produkter med kort livslängd (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)
2002-10-14Betalningsflödesanalys/Finansieringsanalys (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.